top of page
web-personal.jpg

Benvinguts/des! 

Soc una lingüista interessada en l'estudi de les llengües de signes. Els meus interessos giren entorn de la semàntica i la pragmàtica i la seva interacció amb la prosòdia, i la fonologia.

Actualment treballo com a investigadora postdoctoral Juan de la Cierva al Basque Center on Cognition, Brain and Language (BCBL). 

 

Al gener de 2022 vaig obtenir el meu doctorat en Lingüística a la Universitat Pompeu Fabra amb una tesi titulada Focus and Contrast in Catalan Sign Language (LSC): Form and interpretation. Durant l'etapa de doctoranda vaig treballar al Laboratori de llengua de signes catalana (LSC Lab) i al Grup de Recerca en Lingüística Formal (GLiF) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i també vaig formar part del Centre d'Estudis LSC - UPF Actua de la Llengua de Signes Catalana. També vaig formar part del projecte Sign-Hub on vaig contribuir en l'elaboració de la gramàtica de l'LSC. 

Actualment coordino el projecte de creació de nivells de competència per a l'LSC segons el MECR.  Des de 2014 també col·laboro en el projecte de Corpus de l'LSC de l'Institut d'Estudis Catalans construint el primer corpus de referència i la primera base de dades lèxica per a l'LSC. 

A més, soc intèrpret de llengua de signes especialitzada en conferències sobre lingüística. Interpreto de l'LSC al català, espanyol o anglès, i viceversa.

bottom of page