top of page

Píndola audiovisual sobre documentació de les llengües de signes per a alumnes de batxillerat. ESCOLAB, Barcelona Ciència I Universitats (Ajuntament de Barcelona)/Formal Linguistics Group (Pompeu Fabra University). January 2022.

Taller d'introducció a l'LSC adreçat a estudiants de batxillerat:

"Parlem amb les mans! Introducció a la llengua de signes catalana: multilingüisme i mediació cultural". Dissabtes de Llengües. UPF, Barcelona, 14 de març de 2020 

Taller d'introducció a l'LSC adreçat a estudiants de batxillerat:

'Parlem amb les mans! Introducció a la llengua de signes catalana: multilingüisme i mediació cultural'. Dissabtes de Llengües. UPF, Barcelona, 30 de març de 2019. 

El projecte de la base de dades lexicogràfica per a l'LSC: resultats i connexió amb el CORPUS. VII Seminari de l'LSC. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 1 de juny de 2018.

Participació en l'elaboració dels materials i en la docència al Massive Open Online Course Introduction to Catalan Sign Language: Speaking with Your Hands and Hearing with Your Eyes. UPF, Barcelona. 

Organització de la Jornada: Donem veu a la llengua de signes catalana. UPF, Barcelona, 11 de juliol de 2014. 

Participació a la taula rodona "LSC: Parlen els protagonistes". Jornada: Donem veu a la llengua de signes catalana. UPF, Barcelona, 11 de juliol de 2014. 

 

Altres recursos divulgatius:

Recursos sobre bilingüisme i educació

Recursos sobre lingüística de les llengües de signes.

bottom of page