PROJECTES

Projecte | Sign-Hub: Preserving, researching and fostering the linguistic, historical and cultural heritage of European Deaf signing communities with an integral resource

SIGN-HUB és un projecte d'una durada de 4 anys (2016-2020) finançat per la Comissió Europea en el marc del programa per la Recerca i la Innovació Horizon 2020. El projecte té com a objectiu proporcionar la primera resposta global al problema social i científic que deriva de la negligència generalitzada de la identitat cultural i lingüística de les comunitats signants a Europa.

S'està treballant per crear una plataforma innovadora i integradora de recursos per a la documentació lingüística, històrica i cultural del patrimoni de les comunitats sordes i per a l'avaluació de la llengua de signes en els entorns d'intervenció clínica i de l'escola. La plataforma serà oberta i amb interfícies accessibles a mida dels usuaris.

Projecte | Corpus de la llengua de signes catalana

Aquest projecte, que va començar l'any 2012 a l'Institut d'Estudis Catalans, té com a objectiu la creació del primer corpus de la llengua de signes catalana (LSC). Aquest corpus documenta l'estat actual de l'LSC mitjançant l'enregistrament de dades de diferents signants de diferents edats i sexe d'arreu del territori català. L'objectu final del projecte és crear una eina de consulta per a lingüistes, professors de LSC i usuaris de la llengua en general. A més, a partir d'aquest corpus es desenvoluparà una base de dades lèxica, que serà la primera base de dades completa de l'LSC.

To see more or discuss possible work let's talk >>