top of page

PROJECTES

Projecte | Sign-Hub: Preserving, researching and fostering the linguistic, historical and cultural heritage of European Deaf signing communities with an integral resource

SIGN-HUB és un projecte d'una durada de 4 anys (2016-2020) finançat per la Comissió Europea en el marc del programa per la Recerca i la Innovació Horizon 2020. El projecte té com a objectiu proporcionar la primera resposta global al problema social i científic que deriva de la negligència generalitzada de la identitat cultural i lingüística de les comunitats signants a Europa.

S'està treballant per crear una plataforma innovadora i integradora de recursos per a la documentació lingüística, històrica i cultural del patrimoni de les comunitats sordes i per a l'avaluació de la llengua de signes en els entorns d'intervenció clínica i de l'escola. La plataforma serà oberta i amb interfícies accessibles a mida dels usuaris.

Projecte | Corpus de la llengua de signes catalana (LSC)

Aquest projecte es va impulsar l'any 2012 des de l'Institut d'Estudis Catalans i té per objectiu  la creació del primer corpus exhaustiu de la llengua de signes catalana (LSC). Aquest corpus documentarà l'estat actual de l'LSC enregistrant i anotant dades de signants de diferents edats i sexes procedents de diverses zones de Catalunya. L'objectiu final del projecte és crear una eina per a lingüistes, educadors d'LSC i qualsevol altre usuari de l'LSC. A més, també està en marxa la creació d'una base de dades lèxica basada en el corpus, que serà la primera base de dades exhaustiva de l'LSC.

Captura de pantalla 2023-03-20 a las 12.52.13.png
Projecte | MECR-LSC

Aquest projecte, impulsat per la Generalitat de Catalunya, té per objectiu desenvolupar els nivells de competència en llengua de signes catalana (LSC) segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). 

To see more or discuss possible work let's talk >>
bottom of page