top of page

Alguns serveis d'interpretació:

30th of November 2022. Interpretació català-LSC de la lectura de tesi doctoral Atenuació de la crítica en llengua de signes catalana (LSC): l'opinió restringida com a estratègia mitigadora, Berta Moya-Avilés. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. 

25 de març de 2020. Interpretació anglès-LSC a l'acte de cloenda del projecte SIGN-HUB a la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. (cancel·lat per la COVID 2019).

2017-2020. Interpretació català-LSC a les reunions periòdiques del Claustre de professorat a la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. 

23 de gener de 2020. Interpretació anglès-LSC/LSC-anglès del seminari Referring Expressions in Brazilian Sign Language (Libras): The case of narratives produced by L2 learners a càrrec de Hanna Beer. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. 

14 de novembre de 2018. Interpretació anglès-LSC de la lectura de tesi doctoral Coordination and gapping in Catalan Sign Language (LSC), a càrrec de Giorgia Zorzi. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. 

27 de juliol de 2018. Interpretació anglès-LSC de la taula rodona Sign language advocacy: experiences and strategies, a càrrec de Donna Jo Napoli. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. 

 

18 de maig de 2018. Interpretació anglès-LSC de la conferència L2 Sign Language Acquisition by Hearing Parents of Deaf Children: Attitudes and Experiences a càrrec de Diane Lillo-Martin. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. 

17 de febrer de 2017. Interpretació LSC-català de la xerrada Psicosociologia de les persones sordes, a càrrec d'Alicia Sort Leal, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. 

26 de gener de 2016. Interpretació anglès-LSC de la lectura de tesi doctoral Wh-questions in Catalan Sign Language, a càrrec de Celia Alba Torres, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

19 de gener de 2015. Interpretació català-LSC de la xerrada Interpretació als instituts de secundària, a càrrec de Sara Rabal, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

15 de setembre de 2015. Interpretació LSC-català a la Jornada de docència. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. 

17 de juliol de 2015. Interpretació castellà-LSC al seminari Narraciones de Experiencia Personal en LSCh: Estructura y elementos discursivos constituyentes a càrrec de Fabiola Otárola (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile), Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

10 de juliol de 2015. Interpretació anglès–LSC al seminari Palm-ups and the sign SAME in LSC: first steps a càrrec de Sílvia Gabarró (Université de Namur, Belgium), Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

21 de març de 2015. Interpretació català-LSC a les sessions informatives dels graus en Llengües Aplicades i Traducció i Interpretació, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

10 de març de 2015. Interpretació anglès-LSC al seminari From syntax to semantics: The role of space in SLs, a càrrec de Carlo Geracci, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. 

bottom of page